وداد پایدار بر این باور است که موفقیت این شرکت تنها در سایه موفقیت مشتریان و زنجیره تامین آن قابل دستیابی است. این مهم با نهادینه کردن بالاترین استانداردها در ارائه خدمات، جلب اطمینان و صداقت در تجارت تحقق می پذیرد. هدف ما ارائه بهترین کیفیت همگام با خدمات سفارشی با بهره گیری از افراد متخصص در زمینه فروش و مشاوره فنی می باشد که از طریق ایجاد ارتباط مستمر با تامین کنندگان همسو با اهداف عالی شرکت وداد برآورده می گردد. همگی کارکنان شرکت وداد متعهد به ارائه خدمات به تمامی مشتریان در زنجیره تامین جهت جلب رضایت کامل ايشان می باشند.