آلیاژ های پر مصرف در تولید المنت های سیمی به دو نوع کروم آلومل و نیکل کروم تقسیم میگردند که هر کدام دارای مشخصات و ویژگیهای منحصر به خود میباشند.
اولین تفاوت این دو نوع آلیاژ در طول عمر مفید آنها بوده و بطور میانگین و تقریبی طول عمر المنت های تولید شده از آلیاژ کروم آلومل دو تا چهار برابر بیشتر از المنت های با آلیاژ نیکل کروم می باشد . تفاوت دیگر در حداکثر دمای مجاز کاربردی این المنت ها می باشد ، بطور یکه حداکثر دمای کاربردی المنت های کروم آلومل تا محدوده تقریبی 1400 درجه سانتی گراد و در المنت های نیکل کروم تا محدوده 1200 درجه سانتی گراد می باشد.
المنت های تولید شده از آلیاژ نیکل کروم، در دماهای بالا از قابلیت خم شوندگی و انعطاف پذیری بیشتری به نسبت المنت های کروم آلومل برخوردار می باشند بطوریکه المنت های تولید شده از آلیاژ کروم آلومل، پس از رسیدن به دمای حداکثر، معمولاً ترد و شکننده می گردند و تحمل زیادی در مقابل خم شدگی نخواهند داشت، در حالیکه این نقص در المنت های نیکل کروم مشاهده نخواهد شد.
بطور معمول المنت های از جنس نیکل کروم در کوره های با گاز محافظ حاوی کربن استفاده نمی گردند، زیرا در محدوده دمایی 850 تا 900 درجه سانتی گراد پدیده نقطه سبز بوجود آمده که موجب تخریب نقطه ای المنت می گردد.
از خصوصیات فیزیکی سیمها میتوان به دانسیته کمتر آلیاژ کروم آلومل در مقابل آلیاژ نیکل کروم اشاره نمود .
این بدان معنی است که برای یک وزن یکسان،به میزان المنت بیشتری از آلیاژ نیکل کروم درمقابل المنت کروم آلومل نیاز می باشد که قرار دادن مقدار بیشتر المنت در کوره ها می تواند در بعضی از مواقع مشکل آفرین باشد.

گروه المنت های حرارتی

نیکل کروم
کروم