طناب های نسوز (پکینگ های نسوز) از الیاف نسوزی چون فایبر گلاس، فایبر سرامیک، فایبر آزبست، آرامید، گرافیت، تفلون و … در دو قطع گرد (به صورت تاییدیه ویا بافته) و چهار گوش (به صورت بافته) تولید می گردند.
گاهی برای افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی طناب های نسوز آنها را با سیم های فلزی مسلح نموده یا با رزین های خاص آغشته می نمایند.

مقاومت حرارتی انواع طناب های نسوز به شرح ذیل می باشد

  • طناب نسوز گرافیتی-ساده مقاومت حرارتی تا 120 درجه سانتیگراد
  • طناب نسوز تفلون PTFE  مقاومت حرارتی تا 280 درجه سانتیگراد
  • طناب نسوز آرامیدی مقاومت حرارتی تا 350 درجه سانتیگراد
  • طناب نسوز فایبرگلاس مقاومت حرارتی تا 550 درجه سانتیگراد
  • طناب نسوز گرافیتی خالص مقاومت حرارتی تا 650 درجه سانتیگراد
  • طناب نسوز سرامیکی مقاومت حرارتی تا 1200 درجه سانتیگراد

طناب های نسوز آرامیدی یا پکینگ آرامیدی با تحمل دمایی 350 درجه سانتیگراد از الیاف آرامید و کولار در دو مقطع گرد(ابعاد 5 تا 50 میلیمتر) و چهارگوش (ابعاد 3x3mm تا 50x50mm) بافته می شود.
طناب های نسوز فایبر گلاس با تحمل دمایی 550 درجه سانتیگراد در مقاطع گرد (ابعاد 3 تا 50 میلیمتر) و چهارگوش (ابعاد 3x3mm تا 50x50m) در انواع ساده، سیم دار و با روکش گرافیت جهت کاربردهای مختلف تولید می گردند. نخ های نسوز در انواع آرمیدها، فیبر گلاس و سرامیک به صورت ساده و سیم دار قابل ارائه می باشد.
نخ نسوز آرامید: مقاومت حرارتی تا 350 درجه سانتیگراد
سایز 50s Nl.s *1-8 Plies
نخ نسوز فایبر گلاس: مقاومت حرارتی تا 550درجه سانتیگراد
سایز 334tex-500tex
نخ نسوز سرامیکی: مقاومت حرارتی  تا 650 درجه سانتیگراد برای انواع ساده و 1000 درجه سانتیگراد برای نوع سیم دار
430tex-2250tex
طناب های نسوز سرامیکی یکی از پر کاربردترین پکینگ های نسوز می باشد که با توجه به انعطاف پذیری خوب الیاف سرامیک به صورت های ساده و سیم دار تابیده یا بافته شده و در مقاطع گرد (ابعاد 3 تا 30 میلی متر و چهارگوش ابعاد 3×3 تا 50×50 میلیمتر) تولید می گردند. مقاومت حرارتی طناب های تابیده سرامیکی ساده 650 درجه سانتیگراد و جهت انواع سیم دار 1000 درجه سانتی گراد است.
طناب نسوز گرافیتی خالص از بافت الیاف گرافیتی خالص که با سیم های فلزی مسلح گردیده اند، فقط با مقطع چهارگوش و به صورت بافته شده تولید می گردند.
دامنه حرارتی کاربری آنها از 240 درجه تا 1650 درجه بوده و تحمل فشار تا 35 بار را دارند.
طناب نسوز تفلون PTFE با تحمل دمایی حداکثر 280 درجه از الیاف PTFE (تفلون) و به صورت چهار گوش تولید می شوند. پکینگ های تفلونی می توانند به صورت ساده یا گرافیتی باشد. هم چنین گاهی این محصول را به روغن سیلیکون بی رنگ آغشته می نمایند.
طناب نسوز گرافیتی ساده با مقاومت حرارتی 110 درجه با قطع 4 گوش و از ابعاد 6×6  تا 50×50 میلیمتر در دو نو سیم دار و ساده تولید می گردند.