از چسب ها، کوتینگ ها، سیمان های نسوز، سخت کننده ها و مخلوط های نسوز قابل قالب گیری یا پمپاژ و خمیرهای درزگیر حرارتی در عایق کاری و تعمیرات سریع hot spot  های کوره ها و بویلر ها استفاده می شود. با این اقلام امکان عایق کاری و تعمیرات گرم به صورت سریع و آسان وجود دارد. این مواد عمدتا مرطوب و حاوی یک چسب غیر آلی هستند که استحکام و سختی را در دماهای بالا رونده حفظ می کند. به طور کلی این محصولات به همراه الیاف نسوز مخلوط با آن جهت عایق کاری در دماهای بالا به عنوان حفاظ در برابر حرارت عمل نموده و با هدایت حرارتی کم، مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای را کاهش داده همچنین عملکرد کوره و تجهیزات را بهبود می بخشند.